Промоция -5% с код 5promo
hello@artforma.com
Напиши ни имейл
Разговаряй чрез
Разговаряй чрез WhatsApp
Кошница 0.00 BGN лв 0
Проверен продавач
Разговаряйте чрез

Политика за поверителност

I. Кой и с каква цел обработва Вашите лични данни

Личните данни, предоставени ни от Вас във връзка с регистрацията и използването на интернет магазина artforma.bg, се обработват от фирма
FORAM Sp. z o.o. sp. k. със седалище Карпичко, ул. Jeziorna 3 (Karpicko, ul Jeziorna 3),
идентификационен данъчен номер: 923-172-93-78,
която е Администратор на тези данни по смисъла на Закона за защита на личните данни от 29 август 1997 год. ((ДВ 2002 г., №101, поз. 926, с изм.)). Личните данни, които ни предоставяте, а по-специално Вашето име, адрес, електронен адрес, телефонен номер, се обработват:

1. до степента, необходима за установяване и оформяне на съдържанието, промяна, решаване и правилно реализиране на услугите, предоставяни по електронен път и изпълнение на заявените от Вас поръчки;

2. за реализирането на заявените от Вас поръчки за продукти, намиращи се в асортимента на интернет магазина artforma.bg;

3. за разглеждане на заявените от Вас рекламации и връщане на плащанията случай на отказ от договора (връщане на стоки);

4. Ако изразите съгласие да получавате маркетингова информация от нас, включително и изпращаната от нас търговска информация по електронна поща, Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас, също така за предоставяне на информация за нашия магазин, оферта и промоции, както и информация за продуктите и услугите на сътрудничещите с нас стопански единици (с наше знание и изрично разрешение).

За да изпълни договора, интернет магазинът може да предоставя събраните от Вас данни на партньори като куриерски фирми, оператори на платежни системи, фирми, които разглеждат рекламации и т.н. В такива случаи количеството предоставени данни е ограничено до необходимия минимум. Освен това, предоставената от Вас информация може да бъде предоставена на компетентните органи на властта, ако това се изисква от приложимото законодателство.

Предоставянето на лични данни е доброволно, но липсата на съгласие за обработката на личните данни от нас може да направи невъзможно извършването на услуги за Вас и покупките Ви в интернет магазинът artforma.bg.

Поверявайки ни Вашите лични данни, Вие имате право на достъп до тях, правото да искате тяхната актуализация и правото да искате тяхното изтриване. Можете да редактирате и изтривате предоставените от Вас лични данни във Вашия профил (подстраница “Моят профил”). Можете също така да се обърнете към нас с искане да изтрием целия акаунт на Клиента, като изпратите съответната молба на следния електронен адрес: biuro@artforma.eu от електронния адрес, който понастоящем е регистриран в интернет магазина artforma.bg. Ако искате да се откажете от получаването на бюлетина, можете да го направите сами или като се свържете с нас от електронния адрес, който понастоящем е регистриран в интернет магазина artforma.bg Информация за начина на отказ от получаването на бюлетина е посочена също така в долния колонтитул на всеки бюлетин.

 

II. Правила за безопасност

Фирма FORAM Sp. z o.o. sp. k. гарантира сигурността на личните данни благодарение на съответните технически и организационни мерки, имащи за цел предотвратяване на незаконната обработка на данни и случайната им загуба, унищожаване или увреждане. Допълнително, ние отделяме специално внимание, за да гарантираме, че личните данни са:

правилни и обработвани по законен начин, получени само за конкретни цели и да не бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с тези цели, адекватни, подходящи и прекомерни, точни и актуални, съхранявани не по-дълго от необходимото, обработвани в съответствие с правата на лицата, за които се отнасят, включително правото на забрана за предоставяне, безопасно съхраняване, не предоставяне без подходяща защита.

Не забравяйте, че Вашият nick (псевдоним) и Вашият e-mail адрес, посочени като публични, ще бъдат видими за всички хора, използващи интернет магазина artforma.bg. Ако не искате да споделяте личните си данни с неограничен кръг от хора, не ги въвеждайте като публични.

С оглед на Вашата безопасност, не забравяйте:

1. да изберете логин и парола за достъп до Вашия акаунт, които не могат да бъдат лесно отгатнати от трети лица. Препоръчваме да използвате за паролата поредица от знаци и цифри, както и главни и малки букви;

2. да излезете от уебсайта artforma.bg след завършване на сесията (завършване на покупките и т.н.). Само изключване на прозореца на браузъра не е равнозначно с излизане от уебсайта artforma.bg. Излизането ще настъпи след като кликнете бутона „Излез”;

3. да запазите логина и паролата за достъп до Вашия акаунт в тайна и по-специално да не предоставяте тези данни (логин и парола) на каквито да било трети лица;

4. да използвате антивирусни програми, в това число редовно да сканирате дисковете за вируси;

5. да използвате уебсайта и страницата на Интернет Магазина artforma.bg само от проверени компютри, върху които е инсталиран само проверен софтуер. Използването на чужди компютри създава опасност от прихващане на данните за логване, паролата или други данни, които предоставяте;

6. Ако обаче използвате уебсайта или интернет магазина artforma.bg използвайки чужд компютър, например в интернет кафе, не забравяйте да не записвате данните на компютъра и да изтриете историята на разглежданите страници. От записаните данни може да се възползва лицето, което ще използва компютъра след Вас.

 

 

III. Техническа информация

Техническа информация - файлове бисквитки (cookies)

Когато използвате интернет магазина artforma.bg, на Вашето персонално устройство (компютър, смартфон, таблет и т.н.) се съхраняват малки файлове (по-специално текстови файлове), съдържащи информация, необходима за правилното използване на интернет магазина artforma.bg, т.нар. файлове бисквитки. Чрез записването на тези файлове на Вашето устройство е възможно, между другото запаметяването на данните за логване, за да не се налага да въвеждате данните си за вход и паролата всеки път; запаметяване на елементите, които сте добавили в кошницата или персонализиране на съдържанието на страницата според това, което Ви интересува. Благодарение на файловете бисквитки е възможно да събират статистически данни от онлайн магазина artforma.bg, което ни позволява да развиваме магазина в съответствие с предпочитанията на нашите клиенти.

Бисквитките не съдържат данни, които Ви идентифицират, въз основа на тези данни не е възможно да се установи самоличността на никого. Тези файлове по никакъв начин не са вредни за Вашето устройство и не променят неговите настройки нито настройките на инсталирания софтуер. Отчитането на съдържанието на тези файлове е възможно само от сървъра, който ги е генерирал.

По време на използването от Вас на Интернет Магазина artforma.bg използваме два вида файлове бисквитки: краткосрочни файлове (за конктретната сесия) и дългосрочни файлове. Файловете Краткосрочните файлове са временни файлове, които се съхраняват във Вашия компютър, докато не излезете от Магазина artforma.bg, не напуснете Магазина artforma.bg или затворите браузъра. Дългосрочните файлове бисквитки се съхраняват във Вашия компютър през цялото време, определено в параметрите на тези файлове, или докато ги изтриете.

Какви бисквитки използваме?

a) Файлове, необходими за дейността на магазина - тези файлове позволяват правилно функциониране на интернет магазина artforma.bg, логване в магазина, навигация по магазина, извършване на покупки и изтегляне от магазина на закупени файлове. Без тяхното записване във Вашето устройство използването на магазина е невъзможно;

b) Файлове, гарантиращи безопасност на транзакциите, извършвани в рамките на магазина. Липсата на тези файлове ще възпрепятства безопасното извършване на транзакции;

c) Статистически файлове - позволяват ни събиране на статистическа информация относно начина на използване на магазина;

d) Функционални файлове - файлове, позволяващи запаметяване на Вашите настройки и предпочитания. Благодарение на записването на тези файлове във Вашето устройство между другото няма да бъде необходимо да въвеждате всеки път логин и парола, ще Ви бъдат показани продукти, пригодени към Вашите предпочитания и др.;

e) Рекламни файлове - файлове, позволяващи получаване на персонализирана реклама. Тези файлове могат да се използват от магазина или от единиците, сътрудничещи си магазина, предоставящи рекламни услуги, така че да може да се показва реклама, съобразена с Вашите интереси, а броят на показваните реклами може да бъде ограничен, така че рекламите да не бъдат твърде досадни.

f) Социални файлове - позволяващи интегриране на социални уебсайтове (между другото Facebook, Google+, Pinterest), които използвате с Магазина.


Как да постъпите, ако не сте съгласни със записването на файлове на Вашето устройство?

Обикновено настройките по подразбиране на браузърите допускат записване на файлове бисквитки. Ако не сте съгласни със записването на тези файлове във Вашето устройство, трябва съответно да промените настройките на Вашия уеб браузър. Смяната може да се състои в незаписване на файлове бисквитки на Вашето устройство или на информирането Ви всеки път за записването на даден файл на Вашето устройство. Също така можете всеки път след посещение в магазина да изтривате файловете от Вашето устройство. Подробна информация за възможностите и начините на обслужване на файловете бисквитки са достъпни в настройките и в секция “Помощ” на Вашия браузър. Не забравяйте обаче, че ограниченията в използването на файлове бисквитки могат да затруднят или да направят невъзможно използването на магазина.

Настройките на браузъра на Вашето устройство позволяващи записване на файлове означават, че изразявате съгласие тези файлове да бъдат записвани във Вашето устройство.


Друга техническа информация

Вашите лични данни се съхраняват в база данни, която прилага технически и организационни мерки за осигуряване на защита на обработваните данни в съответствие с изискванията на общоприложимото законодателство за защита на личните данни, включително наредбата на Министъра на вътрешните работи и администрацията от 29 април 2004 г. относно документацията за обработката на лични данни и техническите и организационните условия, на които трябва да отговарят устройствата и информационните системи, използвани за обработка на лични данни (Държ. в-к № 100, поз. 1024). Достъп до базата имат само лицата, притежаващи пълномощно от Администратора на данните.

 

IV. Заключителни разпоредби

Във връзка с непрекъснатото развитие и технологичния напредък правилата, определени в настоящия документ, могат да бъдат променени. За промяната на тези правила ще бъдете информирани в срок, не по-късно от 7 дни преди въвеждането им чрез публикуване на новото съдържание на този документ в уебсайта.

Вижте нашите ревюта на  

Вижте повече