Рекламации и връщания на стоки

Право на отказ от договора
Имате право да се оттеглите от договора в рамките на 14 дни, без да посочите причина. Крайният срок да се оттегли от договора ще изтече след 14 дни от датата, на която вие сте придобили нещата или трето лице, различна от превозвача и посочена от вас e придобилa нещата. В нашия магазин периодът на оттегляне от договора се удължава до 30 дни. След 30 дни от датата, на която сте закупили поръчания в нашия онлайн магазин продукт, изтича срокът за отказ от договора.
За да упражни правото си на отказ, трябва да ни уведомите ( FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg) за решението си да се откажете от договора чрез недвусмислено изявление (например писмо, изпратено по пощата, по факс или по електронна поща). Можете да използвате формуляра за отказ от модела, но той не е задължителен.
За да запазите крайния срок за оттегляне от договора, достатъчно е да изпратите информация относно упражняването на правото си да се оттеглите от договора преди да изтече крайния срок за оттегляне от договора.
Последици от оттеглянето от договора
Ако се откажете от договора, ние ще ви върнем всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка на стоки (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на начин на доставка, различно от най-евтиното редовна доставка, предлагана от нас), незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор. Ние ще възстановим плащането, използвайки същите начини на плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с друго решение; Във всеки случай няма да се начислява никакви такси във връзка с това връщане.
Ще вземем нещата. Ние поемаме разходите за връщане на нещата. Вие сте отговорни само за намаляване на стойността на нещата, произтичащи от използването им по различен начин, отколкото е необходимо за установяване на характера, характеристиките и функционирането на нещата.
• Правото на отказ от договора от потребителя се изключва в случай на:
• Споразумения, при които обектът на услугата е не-предварително произведен обект, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на неговите индивидуални нужди.
ОБРАЗЕЦ на оттеглянето от договора
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако желаете да се оттеглите от договора)
- получател FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg,
- Aз/ Ние (*) информирам/информирамe(*) за моя/ нашия отказ от договора за покупко-продажба на следните неща (*) договор за доставка на следните елементи (*) договор за работа, състояща се в извършване на следните неща (*) / предоставяне на следните услуги (*)
- Дата на сключване на договора (*) / разписка (*)
- Име и фамилия на потребителя (и)
- Потребителски адрес (адреси)
- Подпис на потребителя (ите) (само ако формулярът е изпратен на хартиен носител)
- Дата
(*) Ненужното се зачерква.


Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате актуална информация за нови продукти и специални оферти.


Администратор на личните данни е фирма “FORAM Sp. z o.o. sp. k.” със седалище във Волщин, ул. Подгурна, 16 Карпицко (Wolsztyn, ul. Podgórna, 16 Karpicko). Повече
Данните се обработват за маркетингови цели. Всеки има право на достъп и коригиране на съдържанието на своите лични данни, както и да иска тяхното отстраняване. Посочването на данните е доброволно, но е задължително за регистриране в услугата Бюлетин.
Изтегли правилника на услугата Бюлетин