Важна информация! Сервизът, доставките и производството се извършват без закъснения. Поръчките ще бъдат доставени съгласно сроковете, посочени в магазина!

Рекламации и връщане на стоки

Право на отказ от договора
Имате право да се откажете от настоящия договор в рамките на 14 дни, без посочването на каквато и да било причина. Крайният срок за отказ от договора изтича 14 дни след датата, на която Вие или посочено от Вас трето лице, различно от превозвача, сте придобили продукта. Разходите за доставка при връщането на продукта се заплащат от клиента. Стоката трябва да бъде изпратена обратно в рамките на 14 дни от момента на отказ от договора за покупко-продажба на адрес FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Polska, телефон: +44 203 808 5213. Не поемаме отговорност за повреди на съдържанието по време на транспорта, затова препоръчваме да застраховате пратката.

За се възползвате от правото си на отказ от договора, трябва да ни информирате (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg, Телефон: +44 203 808 5213) за своето решение чрез еднозначна декларация (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Може да използвате образеца на формуляра за отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да ни изпратите информация за прилагането на полагащото Ви се право на отказ от договора преди изтичането на срока за отказ от договора.

Последици от отказа от договора
В случай на отказ от настоящия договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за Вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор.
Вие носите отговорност за намаляването на стойността на стоките в резултат на тяхната употреба не по предназначение спрямо техния характер, характеристики и начин на функциониране.
• Правото на отказ от договора от страна на потребителя се изключва в случай на:
• Договори за покупко-продажба, при които предметът на услугата е стока, която не е предварително изработена, произведена е по спецификация на потребителя или служи за задоволяване на негови специфични потребности.
ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
(този формуляр трябва да бъде попълнен и изпратен до нас, само ако желаете да се откажете от договора покупко-продажба)
- Получател FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg, Телефон: +44 203 808 5213
- Aз/ Ние (*) информирам/информирамe(*) за своя/ нашия отказ от договора за покупко-продажба на следните стоки (*) договора за доставка на следните елементи (*) договора за изработване на следните продукти (*) / за предоставяне на следните услуги (*)
- Дата на сключване на договора (*) / на разписката за доставка (*)
- Име и фамилия на потребителя (ите)
- Адрес на потребителя (ите)
- Подпис на потребителя (ите) (само ако формулярът е изпратен на хартиен носител)
- Дата
(*) Ненужното се зачерква.