Рекламации и връщания на стоки

Право на отказ от договора
Имате право да се оттеглите от договора в рамките на 14 дни, без да посочите причина. Крайният срок да се оттегли от договора изтича 14 след датата, на която вие сте придобили продукта или в деня, когато трето лице, различно от превозвача или посоченото от вас лице, придобие продукта. 
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите ( FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg) за решението си да се откажете от договора чрез недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, по факс или по електронен път). Можете да използвате формуляра за отказ от договора, но той не е задължителен.
За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.
Последици от оттеглянето от договора
Ако се откажете от договора, ние ще ви върнем всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка на стоки (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора на начин на доставка, различен от най-евтината редовна доставка, предлагана от нас), незабавно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от датата, на която сме били информирани за вашето решение да упражните правото си да се откажете от този договор. Ние ще възстановим плащането, използвайки същите начини на плащане, които сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с друго решение; Във всеки случай няма да се начисляват никакви такси никакви такси по връщането.
Разходите за доставка при връщане на продукта се заплащат от клиента.  Стоката трябва да бъде върната в рамките на 14 дни след отказ от договора за покупка на следния адрес: FORAM Sp. z o. o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, Полша, Телефон: + 48 68 422 73 65. Ние не носим отговорност за повреда на съдържанието по време на транспорт, затова препоръчваме да застраховате вашата пратка.
Вие сте отговорни само за намаляване на стойността на стоките, произтичащо от използването им по начин различен от този, който е необходим за установяване на характера, характеристиките и функционирането им.
• Правото на отказ от договора от потребителя се изключва в случай на:
• Споразумения, при които обектът на услугата е не-предварително изработен обект, произведен по спецификация на потребителя или служещ за задоволяване на неговите индивидуални нужди.
ОБРАЗЕЦ на оттеглянето от договора
(този формуляр трябва да бъде попълнен и върнат само ако желаете да се оттеглите от договора)
- получател FORAM Sp. z o.o. sp. k., Podgórna 16, 64-200 Karpicko, service@artforma.bg,
- Aз/ Ние (*) информирам/информирамe(*) за моя/ нашия отказ от договора за покупко-продажба на следните стоки (*) договор за доставка на следните стоки (*) договор за работа, състояща се в изработването на следните услуги (*) / предоставяне на следните услуги (*)
- Дата на сключване на договора (*) / разписка (*)
- Име и фамилия на потребителя (-ите)
- Потребителски адрес (адреси)
- Подпис на потребителя (-ите) (само ако формулярът е изпратен на хартиен носител)
- Дата
(*) Ненужното се зачерква.